Igualada Empren

Igualada Emprèn és molt més que una jornada entorn que es un trader de opciones binarias de l’emprenedoria. Vol ser l’alè de la comarca per veure el got mig ple davant la crisi, el mirall on empresaris i emprenedors trobin l’optimisme, les idees, les ganes i les claus per reinvertar-se i assolir nous horitzons.

Amb aquesta idea presentem una jornada professional amb ponents de reconegut prestigi que, per sobre de tot, són emprenedors. Clars exemples d’èxit que compartiran les seves experiències, els seus errors i els seus instruments per destacar en un món competitiu i cada cop més global.

La formació serà l’altra clau del projecte amb que es un broker de opciones binarias un seminari innovador i pioner on descobrireu com destacar sobre la multitud.
” Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix ”
Albert Einstein

INNOVA, ARRISCA, CREA, COMENÇA… EMPRÈN